Over daci

Missie daCi

daCi staat voor Dance And the Child International en is lid van de Internationale Dans Organisatie (CID/Unesco). daCi streeft ernaar om kinderen en jongeren over de hele wereld in contact te laten komen met dans. Dit doet zij door het creëren van kansen waarbij kinderen en jongeren zich zowel als danser, dansmaker en danstoeschouwer kunnen ontwikkelen.

Met haar internationale netwerk van meer dan 30 landen, draagt daCi zorg voor de erkenning van de kunstdiscipline dans in al zijn hoedanigheden. Het bijzondere netwerk van daCi, dat bestaat uit dansers, choreografen, educatoren en onderzoekers, komt tijdens de driejarige conferentie samen om uit te wisselen, te inspireren, voor te lichten en te ontwikkelen. Daarnaast verzamelt daCi uiteenlopende onderzoeken naar dans(educatie) waardoor het belang van dans nog meer onderstreept kan worden en meer verankerd wordt in het onderwijs en in communautaire programma’s.

 

Visie daCi

In haar missie om kinderen en jongeren van over de hele wereld in contact te laten komen met dans, gaat daCi uit van Dans voor Elk Kind; jong of oud, rijk of arm, blank of gekleurd, geschoold of ongeschoold. In dans mag je ontdekken, leren, spelen, plezier maken, communiceren, vrij zijn, je identiteit ontdekken, je mening geven en bovenal; zijn wie je bent of wat je wilt worden.

daCi is een afkorting voor dance and the Child international. Het is een dansnetwerk van docenten, studenten, liefhebbers, onderzoekers, makers, criticaster, schrijvers…kortom allemaal mensen die dans in hun leven belangrijk vinden.

Dans als internationale en universele taal om samen te communiceren (lees dansen), tot elkaar te komen om belangrijke dansthema’s uit te wisselen en met elkaar in verbinding te zijn, in deze tijd van globalisering.

Omdat het kind (lees de danser) centraal staat bij daCi is de schrijfwijze ook met een hoofdletter C.

De vorm van daCi is een vereniging met een bestuur en leden.
 De vereniging kent groepsleden (dansopleidingen, dansgezelschappen) en individuele leden. daCi Nederland werkt nauw samen met daCi afdelingen over de hele wereld. Dat zijn er zo’n 30. Zij ontmoeten elkaar al bijna 40 jaar. De vertegenwoordigers van elk land spreken elkaar regelmatig. En eens in de drie jaar ontmoeten deze daCi vrienden elkaar op de daCi werelddansconferentie.

Het bestuur van daCi Nederland bestaat momenteel uit 3 personen en actieve werkgroepen. Henriëtte Wachelder (voorzitter en nationaal afgevaardigde, Sophie van Heesewijk (penningmeester) en Nele Vandeneede (secretaris) vormen samen het bestuur. Het liefst willen we het bestuur in de toekomst nog met 2 leden uitbreiden.

De werkgroep promotie bestaat uit 10 actieve daCi leden. Zij geven de nieuwe website inhoudelijk vorm, zijn actief voor daCi op FB, en verzamelen en maken beeldmateriaal (filmpjes, foto’s e.d.) voor daCi activiteiten. Het bestuur is blij met deze actieve leden. Zij promoten daCi bij activiteiten. Bijvoorbeeld bij “meet to dance” zijn zij actief betrokken.

Maria Speth is momenteel voorzitter van het internationale daCi bestuur voor de periode van 3 jaar tot en met de eerstvolgende conferentie in Australië in de zomer van 2018. Dat is de eerste keer in al die jaren dat er een international voorzitter is van Nederlandse afkomst. Daar zijn wij supertrots op! We timmeren nu hard aan de weg om met een mooie Nederlandse afvaardiging naar de andere kant van de wereld te reizen in 2018.

In 2018 zal de conferentie gehouden worden in Australië, 8- 13 juli! Over de titel en inhoud van deze 13e daCi conferentie wordt momenteel hard nagedacht maar gaat in de richting van: een leven lang dansen.